top of page

מדיניות פרטיות

כללי

בעת שימוש בדפי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע

חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של ז'נט אמיר ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף יעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי כל דין, על מנת:

  • ליצור איתך קשר למטרות שווקיות

  • לעדכן אותך בפעילויות והזדמנויות

  • ביצוע פעולות לפי בקשתך

דיוור ישיר

ז'נט אמיר מעונינת לשלוח אליך, מדי פעם, מידע על פעילותה בדואר אלקטרוני.
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

מסירת מידע לצד שלישי

אנו לא נעביר את פרטיך האישים והמידע שנאסף עליך לגורמי צד שלישי.

עוגיות (Cookies)

אתר שלנו משתמש ב"עוגיות" ( Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

אנו משתמשים באתר זה בטכנולוגיות של חברות גלובאליות וגדולות המספקת כלים מתקדמים לאבטחת מידע המצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית שלנו.

bottom of page