top of page

אודות ז'נט אמיר

שמאית מקרקעין מוסמכת משנת 1996, רשומה בפנקס שמאי המקרקעין, חברה בלשכת שמאי המקרקעין ובאקדמיה לשמאות מקרקעין.
 

החל מ שנת 2013 בעלת משרד פרטי לשמאות וניהול מקרקעין.
בין השנים 2007-2012 שימשתי כמנהלת מדור היטל השבחה בעירית הרצליה.


בוגרת לימודי שמאות מקרקעין, הוסמכתי בשנת 1996, רשיון מס' 496.
 

בעלת תואר מוסמך בחוג לגיאוגרפיה והמכון ללימודים עירוניים ואזוריים (תכנון עירוני), האוניברסיטה העברית ירושלים.
לימודי תעודה – שמאות וניהול מקרקעין , המכללה למנהל ירושלים - 1994.

תמונה של ג'נט אמיר שמאית מקרקעין

תחומי עיסוק

> הערכות שווי לנכסים
> עריכת שומות להיטל השבחה לפי תיקון 84, יצוג בפני שמאי מכריע וועדות ערר
> ייצוג של אנשים פרטים , חברות נדל"ן ובחברות העוסקות בתמ"א 38
עריכת טבלאות איחוד וחלוקה
> יצוג ולווי דיירים בתכניות פינוי בינוי, משלב החתימה עם היזם ועד לקבלת דירות התמורה של הדיירים בפרוייקט
> עריכת חוות דעת תכנוניות לנכסים
> לווי יזמים ובדיקות כדאיות כלכלית לפרויקטים תמ"א 38 ותכניות פינוי בינוי
> מתן חוות דעת תכנונית ושמאית להתנגדויות לתוכנית אשר נמצאות בהליכי הפקדה
> עריכת חוות דעת שמאיות להשגות מול רשות מקרקעי ישראל
> עריכת חוות דעת לפי סעיף 49 ז' לחוק מס שבח

bottom of page