top of page
  • janetamir7

ההבדל בין מס שבח להיטל השבחה

עודכן: 23 במאי 2023

רבים מתבלבלים בין מס השבח להיטל ההשבחה מכוון ששניהם קשורים להשבחת נכס ומשתמשים בשורש ש.ב.ח אבל למעשה הם אלו שני מיסים שונים הניגבים על-ידי שני מוסדות מדינה שונים.


מס שבח הוא מס ממשלתי המשולם על-ידי בעל נכס בעת מכירת הנכס לאגף מס שבח מקרקעין ברשות המיסים בגין הרווח שצומח למוכר בשל מכירת הנכס. מס השבח מתייחס, למעשה, לרווח ההון הנוצר בעקבות המכירה. המונח "שבח" נובע מההשבחה שנעשתה בכנס, כלומר - ההפרש בין מחיר המכירה של הדירה לבין המחיר בו נקנתה הדירה על ידי המחזיק הנוכחי בנכס, עם הצמדה למדד ולאחר קיזוז הוצאות רכישה והשבחה של הנכס (כולל שכר טרחה לעורך דין על עסקת הקנייה, עמלה למתווך (עד 2% משווי הדירה), עלויות שיפוץ הדירה, מס רכישה ובאופן כללי אגרות ומיסים, הוצאות על ריבית המשכנתא, פחת ועוד).

מס השבח עומד כיום על 25% מתוך השבח נטו שנוצר בעת מכירת הדירה.


היטל השבחה לעומתו הוא היטל הוא מס עירוני (מוניציפאלי) שמחושב ונגבה על ידי הוועדה המקומית לתכנון בגין השבחת הנכס עקב שיפוץ, אישור חורג לשימוש בנכס, אישור של תוכנית בניין עיר (תב״ע) וכדומה. כדי ללמוד על מס זה וכיצד מחשבים אותו אתם יכולים להכנס לעמוד הבא ולקרוא.


ישנם הבדלים גם בעיתוי אירוע המס של שני המיסים.

במקרה של מס שבח, אירוע המס קורה ומשולם בעת מכירת הנכס על-ידי בעליו. ארוע המס בהיטל השבחה או מועד אישור תוכנית בניין העיר, האישור החורג או השיפוץ אבל נתן לדחות את התשלום בגין ארוע זה למועד מכירת הנכס.


עבור שני המיסים ניתן להשיג פתורים או לצמצמם במקרים מסויימים ואנו נשמח לסייע לכם להפחיתם.

5 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page